[][src]Constant libc::NFT_RANGE_NEQ

pub const NFT_RANGE_NEQ: c_int = 1;